Baby Bro ผ้าเช็ดทำความสะอาด

ช่องปากเด็กจากประเทศเกาหลี 

Baby Bro ผ้าเช็ดทำความสะอาด ช่องปากเด็กจากประเทศเกาหลี

ได้รับการรับรองจาก Korea Food and Drug Administration

(KFDA) มีส่วนผสมของ Xylitol ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธี

Gamma sterilization ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อเครื่องมือทันตกรรม   

ปราศจากสารตกค้าง  สารฟอกสี แอลกอฮอล์และสารอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อลูกน้อยของคุณ

          
                    
พัฒนาการช่วง
0-6 เดือน
พัฒนาการช่วง
7-9 เดือน
พัฒนาการช่วง
9-12 เดือน
พัฒนาการช่วง 
12-18 เดือน
Facebook
Lazada
Shopee
Powered by MakeWebEasy.com